E-Uyar Online Hukuk Yayıncılığı Üyelik Satın Alma Sözleşmesi

Madde–1. Taraflar ve Sözleşmenin Konusu:

1.1 Bir tarafta; Cumhuriyet Bulvarı, Bulvar İşhanı No:109/57 Pasaport, Konak, İzmir adresinde yer alan (Ticaret Sicil No: 153802, Mersis No: 0323049287400013, Telefon: 0 232 425 21 03, e-posta: info@e-uyar.com iletişim ve şirket bilgilerine sahip) E-Uyar Kitap Yazılım ve İnternet Tic. Ltd. Şti. (E-Uyar) ile diğer tarafta üyelik formunda kimlik, iletişim ve adres bilgilerini oluşturan üye arasında aşağıdaki şartlarda bir sözleşme imzalanmıştır. Bu sözleşmede taraflar “E-Uyar” ve “Üye” olarak anılacaktır.

1.2. Sözleşmenin konusu; içeriği E-Uyar tarafından hazırlanan internet sitesinde yer alan verilerin internet ortamında Üye tarafından kullanım hakkı ve servisi ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Madde–2. E-Uyar’ın Yükümlülükleri:

www.e-uyar.com ve bağlantılı adreslerinde yer alan internet sitemiz hukukçulara ‘yardımcı kaynak’ olarak hizmet etmeyi amaçlar.

2.1. İnternetten Kullanım: E-Uyar, Üye tarafından kullanım hakkı satın alınan internet sitesi üyeliği ile, Üye’nin bildirmiş olduğu e-posta adresi ve belirlemiş olduğu şifre aracılığı ile Üyelerine www.e-uyar.com adresine erişim sağlanmaktadır. E-Uyar, gerekli gördüğü hallerde bu Üye bilgilerinin değiştirilmesini veya yeniden oluşturulmasını isteyebilir. Tarafların anlaşması halinde e-posta ve şifresi yerine farklı şekillerde de internet sitesine erişim sağlanabilir. Üyelik kişiye özel olduğundan, Üye e-posta ve paroladan oluşan bilgilerini başkası ile paylaşamaz. Üyelik bilgilerinin paylaşılması durumunda üyelik sonlandırılır.

2.2. E-Uyar, Üye’ya ait e-posta adresinin değişmesi durumunda ve Üye’nin bildirmesi koşuluyla, online hukuk yayıncılığı hizmetinin kesintisiz devam etmesi için gerekli tanımlama ve değişiklikler ile internet sitesine erişimin devamını sağlayacaktır.

2.3. E-Uyar, internet sitesinde meydana gelen herhangi bir problem halinde Üye’nin Müşteri Hizmetleri‘ne yapacağı bildirim üzerine en kısa sürede uzaktan teknik destek sağlamakla yükümlüdür.

2.4. E-Uyar, internet sitesinde sağlanan içeriğin güncellenmesi, zenginleştirilmesi, teknik altyapının geliştirilmesi ve kullanım kolaylığının sağlanması gibi konularda gerekli azami özeni göstermekle yükümlüdür. Bu husus içeriğin hatasız olduğu ve Üye’nin tüm taleplerinin karşılanacağı anlamına gelmez.

Madde–3. Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri:

3.1. Üye, E-Uyar’ın sağladığı hizmetten yararlanabilmek için gerekli bilgisayar ve benzeri donanımı ve internet servisini sağlamaktan sorumludur.

3.2. Üye, internet sitesinde yer alan içerikleri görüntüleyebilme ve iyiniyet kuralları çerçevesinde ve fikri mülkiyet haklara aykırı olmayacak şekilde dilediği gibi çıktı alma ve kullanma hakkına/iznine sahiptir.

3.3. Üye, E-Uyar tarafından sağlanan hizmetin sadece izin verilen hak sahibi kimseler tarafından kullanıldığını denetlemek için her türlü gerekli çabayı göstermekle yükümlüdür. İzinsiz kullanımın tespit edildiği hallerde Üye E-Uyar’a hemen yazılı bildirim yapmakla yükümlüdür.

Madde–4. Sözleşme Bedeli ve Ödemeler:

Üyelik hizmetinin satın alınması ile Üye, www.e-uyar.com internet sitesinde yer alan içeriklere 1 yıl boyunca erişim hakkına sahip olur. Sözleşme tarihinden itibaren 1 yıl boyunca yapılan tüm güncellemeler bu ücrete dahildir. Üye sonraki yıllarda, internet sitesi kullanım ve erişim hakkına devam edip etmeyeceğine seçme (üyelik yenileme) hakkına sahiptir. Üye, yenilme ücretini ödeyerek erişim ve kullanım hakkına devam edebilir.

İnternet sitesi üyelik ücreti http://www.e-uyar.com/lisans-modelleri adresinde yer alır. Tarafların ücret konusunda yaptığı (e-posta) yazışmalar geçerlidir.

Üyeliğin yapıldığı tarihten bir yıl sonra, ilk üyelik ‘yenileme ücreti’ talep edilir. E-Uyar’ın takip eden yıllarda, ilk yenileme ücretini makul oranda (örneğin, TEFE, TÜFE, enflasyon artış oranında vb.) artırma hakkı saklıdır.

E-Uyar, Üye’nin ödeme yapmasını takiben, ilgili faturayı kesip Üye’nin üyelik formunda belirlediği adresine göndermekle yükümlüdür.

Madde-5. Garanti:

5.1. E-Uyar tarafından Üye’nin hizmetine sunulan bu internet sitesinde yer alan içerikler doktrin ve Yargı kararları esas alınarak hazırlanmış olup uygulamaya yönelik bilgilendirme amacını taşımaktadır. Üye’ya yardımcı kaynak olarak sunulmakta olan içerik, herhangi bir olay bazında danışmanlık hizmeti amacı taşımamakta ve hukuk hizmetlerinin doğası gereği Üyeler’e sonuç veya başkaca bir kazanç garantisi vermemektedir.

Madde–6. Telif hakkı:

İnternet sitesinde yer alan içerikler Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Milletlerarası Telif Hakları Anlaşmaları ile korunmuştur. E-Uyar ürünleri ve internet sitesi içeriği satılmamış olup, Üyeler’e www.e-uyar.com adresine erişim ve içerikleri kullanım hakkı verilmiştir. E-Uyar Online Hukuk Yayıncılığı’na ait tüm başlık ve telif haklarına dâhil edilen her türlü görüntü, yazı, fotoğraf, animasyon, video, audio E-Uyar’a aittir. Erişim ve kullanım hakkı dışında hukuka aykırı olarak site içeriğinin izinsiz olarak topluca indirilmesi, kaydedilmesi, çoğaltılması, işlenmesi ve başka internet sitelerinde yayınlanması ve bunlara teşebbüs edilmesi yasaktır. E-Uyar, bu gibi faaliyetlerde bulunduğunu tespit ettiği Üyeler ve/veya ziyaretçiler aleyhine yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.

Madde–7. Ticari ve Bilgi İçeren İletilerin Paylaşımı:

E-Uyar, yasalara aykırı olmayan çeşitli teknolojik araçlar yardımıyla, Üyeler hakkında bilgi toplama ve bu bilgileri reklam yayın sisteminde ve içerik sisteminde kullanma hakkına sahiptir. Kullanıcılar, 6563 sayılı Kanun gereğince E-Uyar’a ticari elektronik ileti gönderme onayını vermiş sayılırlar. E-Uyar, iyiniyet kuralları çerçevesinde internet sitesinin kullanımı ve değişiklikler dışında da her türlü iletişi aracı ile Üyeler’e iletim hakkına sahiptir. Üyeler, reklam, duyuru, tanıtım, içtihat ve bilgi paylaşımı içeren bu gönderilerin durdurulmasını her zaman E-Uyar’dan talep edebilirler.

Madde–8. Gizlilik:

8.1. İnternet sitesine giriş yapılırken Üye tarafından verilen e posta adresi ve diğer bilgiler üyelik işlemlerinin yapılması ve takibi amacı ile E-Uyar tarafından kullanılmakta olup, bu bilgiler herhangi bir şekilde internet sitesi tarafından verilmekte olan hizmetler dışında bir amaçla kullanılmamakta veya başka kişi ve/veya kurumlarla paylaşılmamaktadır. E-Uyar tarafından Üye’ye kendisi ile yapılan anlaşmanın koşullarına göre sağlanmış olan şifre, Üye tarafından sadece kendi kullanımı için oluşturulmuştur. Üye bu şifrenin sadece kendisi tarafından kullanılacağını, başka herhangi bir kişi ve/veya kurum ile paylaşmayacağını kabul eder.

8.2. E-Uyar tarafından bu sözleşme kapsamında yapılacak her türlü iş ve işlemlerle ilgili olarak Üye tarafından manyetik ortamda ve/veya yazılı ve/veya sözlü olarak E-Uyar’a iletilmiş ya da iletilecek olan Üye’nin finansal işlemlerine dair her türlü bilgi ve belge gizli tutulacak, hangi amaçla olursa olsun hiçbir şekilde üçüncü kişi ve kuruluşlara aktarılmayacak ya da üçüncü kişilerin bu bilgi ve belgelere ulaşma olanağı kesin surette engellenecektir. E-Uyar’ın gizliliğe ilişkin yükümlülükleri süresiz olup, işbu sözleşme ve/veya ekleri sona erse dahi devam edecektir.

Madde-9 Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası Hakkında

Kullanıcı, internet sitesine erişen tüm ziyaretçiler gibi Kişisel Verilerin Korunmasına dair Aydınlatma Metninde ve Çerez Politikası Metninde yer alan hususları kabul etmiş; bu konuda E-Uyar ile sözleşme yapmış sayılır.

Madde–10. Uygulanacak Hükümler ve Tebligat Adresleri:

10.1. Bu sözleşme hükümleri, Türk Hukuku’na tabidir. Taraflar arasında bu sözleşmeden doğabilecek ihtilafların hallinde İzmir mahkemeleri yetkilidir.

10.2. Taraflar işbu sözleşmede beyan ettikleri adreslerin tebligat adresleri olduğunu, taraflar arasında e-posta vb. yollarla yapılacak yazışmaların münhasır delil olacağını kabul ve beyan ederler.

Madde– 11.

Taraflar, on bir (11) maddeden oluşan bu sözleşmenin tamamını okuduklarını ve anlaşmaya vardıklarını, satın alma formunun doldurulduğu tarihte (satın alma işlemi telefonda yapıldıysa, internet sitesinin üyenin kullanıma açıldığının üyeye e-posta ile bildirildiği tarihte) kabul ve beyan ederler.