E-Uyar Online Hukuk Yayıncılığı Deneme Üyeliği Sözleşmesi

Madde–1. Taraflar ve Sözleşmenin Konusu:

1.1 Bir tarafta; Cumhuriyet Bulvarı, Bulvar İşhanı No:109/57 Pasaport, Konak, İzmir adresinde yer alan (Ticaret Sicil No: 153802, Mersis No: 0323049287400013, Telefon: 0 232 425 21 03, e-posta: info@e-uyar.com iletişim ve şirket bilgilerine sahip)  E-Uyar Kitap Yazılım ve İnternet Tic. Ltd. Şti. (E-Uyar) ile diğer tarafta deneme üyeliği formunda kimlik iletişim ve adres bilgilerini oluşturan kişi (Kullanıcı) arasında aşağıdaki şartlarda bir sözleşme imzalanmıştır. Bu sözleşmede taraflar “E-Uyar” ve “Kullanıcı” olarak anılacaktır.

1.2. Sözleşmenin konusu; E-Uyar’ın www.e-uyar.com adresinde yer verilen içeriklere, Kullanıcı tarafından deneme üyeliği kapsamında internet ortamında erişilmesine ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Madde–2. İnternet Sitesinin Amacı:

www.e-uyar.com ve bağlantılı adreslerinde yer alan internet sitemiz hukukçulara ‘yardımcı kaynak’ olarak hizmet etmeyi amaçlar.

2.1. İnternetten Kullanım: E-Uyar, Kullanıcı tarafından deneme (demo) üyeliği formunda bildirilen e-posta adresi ve belirlenen parola ile Kullanıcılara www.e-uyar.com adresine erişim sağlanmaktadır. E-Uyar, gerekli gördüğü hallerde bu Kullanıcı bilgilerinin değiştirilmesini veya yeniden oluşturulmasını isteyebilir. Üyelik kişiye özel olduğundan, Kullanıcı, e-posta ve paroladan oluşan bilgilerini başkası ile paylaşamaz. Kullanıcının http://www.e-uyar.com/demo adresinde oluşturduğu bilgilerin eksik, hatalı veya bir başkasına ait olması halinde, deneme üyeliği sonlandırılır.

Madde–3. Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri:

3.1. Kullanıcı, deneme üyeliğinden yararlanabilmek için gerekli bilgisayar ve benzeri donanımı ve internet servisini sağlamaktan sorumludur.

3.2. Kullanıcı, internet sitesinde yer alan içerikleri görüntüleyebilme ve iyiniyet kuralları çerçevesinde ve fikri mülkiyet haklara aykırı olmayacak şekilde erişim sahiptir. Bu yararlanma fikri mülkiyet hakkı sahipliğini vermez. Erişim ve kullanım hakkı dışında hukuka aykırı olarak site içeriğinin izinsiz olarak topluca indirilmesi, kaydedilmesi, çoğaltılması, işlenmesi yasaktır. Bu kurallara uyulmaması durumunda Kullanıcının internet sitesine erişimi sonlandırılır.

Madde-5. Garanti: E-Uyar tarafından Kullanıcının hizmetine sunulan bu internet sitesinde yer alan içerikler doktrin ve Yargı kararları esas alınarak hazırlanmış olup uygulamaya yönelik bilgilendirme amacını taşımaktadır. Kullanıcıya yardımcı kaynak olarak sunulmakta olan içerik, herhangi bir olay bazında danışmanlık hizmeti amacı taşımamakta ve hukuk hizmetlerinin doğası gereği Kullanıcılara sonuç veya başkaca bir kazanç garantisi vermemektedir.

Madde–4. Deneme üyeliği ücretsizdir. Kullanıcı, dilerse üyelik satın alabilir. Deneme üyeliği süresince ve/veya sonrasında E-Uyar site hakkında Kullanıcıya bilgi verip üyelik satın alma teklifine amacıyla kendisiyle iletişim kurabilir.

Madde–6. Ticari ve Bilgi İçeren İletilerin Paylaşımı: E-Uyar, yasalara aykırı olmayan çeşitli teknolojik araçlar yardımıyla, Kullanıcılar hakkında bilgi toplama ve bu bilgileri reklam yayın sisteminde ve içerik sisteminde kullanma hakkına sahiptir. Kullanıcılar, 6563 sayılı Kanun gereğince, E-Uyar’a ticari elektronik ileti gönderme onayını vermiş sayılırlar. E-Uyar, iyiniyet kuralları çerçevesinde internet sitesinin kullanımı ve değişiklikler dışında da her türlü iletişi aracı ile Kullanıcılara iletim hakkına sahiptir. Kullanıcılar, reklam, duyuru, tanıtım, içtihat ve bilgi paylaşımı içeren bu gönderilerin durdurulmasını her zaman E-Uyar’dan talep edebilirler.

Madde–8. Gizlilik:

8.1. İnternet sitesine giriş yapılırken Kullanıcı tarafından verilen e posta adresi ve diğer bilgiler üyelik işlemlerinin yapılması ve takibi amacı ile E-Uyar tarafından kullanılmakta olup, bu bilgiler herhangi bir şekilde internet sitesi tarafından verilmekte olan hizmetler dışında bir amaçla kullanılmamakta veya başka kişi ve/veya kurumlarla paylaşılmamaktadır. E-Uyar tarafından Kullanıcıya kendisi ile yapılan anlaşmanın koşullarına göre sağlanmış olan şifre, Kullanıcı tarafından sadece kendi kullanımı için oluşturulmuştur. Kullanıcı bu şifrenin sadece kendisi tarafından kullanılacağını, başka herhangi bir kişi ve/veya kurum ile paylaşmayacağını kabul eder.

8.2. E-Uyar tarafından işbu Sözleşme kapsamında yapılacak her türlü iş ve işlemlerle ilgili olarak Kullanıcı tarafından manyetik ortamda ve/veya yazılı ve/veya sözlü olarak E-Uyar’a iletilmiş ya da iletilecek olan Kullanıcının finansal işlemlerine dair her türlü bilgi ve belge gizli tutulacak, hangi amaçla olursa olsun hiçbir şekilde üçüncü kişi ve kuruluşlara aktarılmayacak ya da üçüncü kişilerin bu bilgi ve belgelere ulaşma olanağı kesin surette engellenecektir.

Madde-9 Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası Hakkında

Kullanıcı, internet sitesine erişen tüm ziyaretçiler gibi Kişisel Verilerin Korunmasına dair Aydınlatma Metninde ve Çerez Politikası Metninde yer alan hususları kabul etmiş; bu konuda E-Uyar ile sözleşme yapmış sayılır.

Madde–10. Uygulanacak Hükümler ve Tebligat Adresleri:

10.1. İşbu sözleşme hükümleri, Türk Hukuku’na tabidir.

10.2. Taraflar işbu sözleşmede beyan ettikleri adreslerin tebligat adresleri olduğunu, taraflar arasında e-posta vb. yollarla yapılacak yazışmaların münhasır delil olacağını kabul ve beyan ederler.

Madde– 11.

Taraflar, on bir (11) maddeden oluşan bu sözleşmenin tamamını okuduklarını ve anlaşmaya vardıklarını, deneme üyeliği formunun doldurulduğu tarihte kabul ve beyan ederler.