İCRA VE İFLÂS HUKUKU REHBERİ (AÇIKLAMALI DİLEKÇE ÖRNEKLERİ)

Av. Talih Uyar - Av. Alper Uyar - Av. Cüneyt Uyar

Nisan 2015

Genişletilmiş ve Yeniden Yazılmış 3. Baskı

2 Cilt, 2371 sayfa

Cilt 1: (İİK. 1-142)
Cilt 2: (İİK. 142-370)

1. Baskı: Uygulamalı İcra ve İflâs Hukuku - Ocak/1986
2. Baskı: Uygulamalı İcra ve İflâs Hukuku - Kasım/1993

İcra ve İflâs Kanunu uyarınca, icra dairelerine, icra hukuk/ceza mahkemelerine, genel mahkemelere ve C. Savcılıklarına yazılması gereken dilekçe örnekleri, bu eserde -ilgili İcra ve İflâs Kanunu’nun madde sırasına göre- “Açıklamalı” olarak sunulmuştur. Eserde, (105) adet “Açıklamalı" dilekçe örneğine yer verilmiştir. Eserin sonunda, “İİK Maddelerine ” ve “Kavramlara ” göre hazırlanmış “Arama Cetvelleri ”ne yer verilmiş olup eserde ayrıntılı ‘Bibliyografya’ bölümü de bulunmaktadır.

Satış Fiyatı 650,00 TL.
SİTEDE GÖRÜNTÜLE