TÜRK MEDENİ KANUNU MİRAS HUKUKU

Av. Talih Uyar - Av. Alper Uyar - Av. Cüneyt Uyar

Mayıs 2017

1. Baskı

3 Cilt, X + 4572 sayfa

TMK. 495-682

Türk Medeni Kanunu'nun “Miras Hukuku” kitabını oluşturan 495 ila 682. maddeleri; "Mirasçılar" Kısmı (TMK. mad. 495-574); "Mirasın Geçmesi" Kısmı (TMK. mad. 575-682) ve ilgili bölümler altında incelenmiştir. Serinin devamı olan “Eşya Hukuku” kitabı da basılmıştır.

Satış Fiyatı 1250,00 TL.
SİTEDE GÖRÜNTÜLE