İCRA VE İFLÂS HUKUKUNDA TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

Av. Talih Uyar - Av. Alper Uyar - Av. Cüneyt Uyar

Ocak 2018

Genişletilmiş 5. Baskı

Tek Cilt, XVI + 1167 sayfa

İİK. 277-284; 6183 s. K. 24-31)

1. Baskı: İcra ve İflâs Hukukunda İptal Davaları - Mart/1984
2. Baskı: İcra ve İflâs Hukukunda İptal Davaları - Ocak/1992
3. ve 4. Baskı: İcra ve İflâs Hukukunda Tasarrufun İptali Davaları - Mayıs/2008 - Nisan/2011

Eserde, İİK. 277-284. (ve 6183 s. K. 24-31.) maddeleri arasında düzenlenmiş bulunan "Tasarrufun İptali Davaları" konusu; ‘İptal Davasının Hukuki Niteliği ve Amacı’, ‘İptal Davasının Konusu’, ‘İptale Tâbi Tasarruflar’ ve ‘Yargılama’ bölümleri altına incelenmiştir. Önceki baskıların tükenmesi üzerine -genişletilerek- yeniden hazırlanan bu eserde, günümüzde oldukça yaygın olan bu dava türü, bilimsel eser ve makalelerdeki teorik görüşlere atıf yapılarak ve içtihat özetlerine yer verilerek ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

Satış Fiyatı 1150,00 TL.
SİTEDE GÖRÜNTÜLE