İCRA VE İFLÂS KANUNU ŞERHİ

Av. Talih Uyar - Av. Alper Uyar - Av. Cüneyt Uyar

Eylül 2014

Genişletilmiş ve Yeniden Yazılmış 3. Baskı

3 Cilt, CLXVIII + 5376 sayfa

Cilt 1: İİK. 1-82
Cilt 2: İİK. 83-170
Cilt 3: İİK. 170/a-370

1. Baskı: Gerekçeli-İçtihatlı İcra ve İflâs Kanunu Şerhi El Kitabı - Temmuz/2010
2. Baskı: Gerekçeli-İçtihatlı İcra ve İflâs Kanunu Şerhi El Kitabı - Ekim/2012

Eser, İcra ve İflâs Kanunu’nda değişiklik yapan 6253 ve 6103 s. Kanunlar ile 6100 s. yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 6098 s. yeni Türk Borçlar Kanunu ve 6102 s. yeni Türk Ticaret Kanunu göz önünde tutularak hazırlanmıştır.

Okuyucuya kolaylık sağlaması amacıyla; eserimizde yer verdiğimiz içtihat özetlerinde geçen -HUMK., BK., TTK. gibi- yürürlükten kalkmış olan kanun maddelerinin bugün yürürlükte olan karşılıklarına parantez içinde -örneğin; BK. mad. 18 (şimdi; TBK. mad. 19) şeklinde- yer verilmiştir.

Satış Fiyatı 1500,00 TL.
SİTEDE GÖRÜNTÜLE